Kontakt

INTERTICKET s.r.o.

Partizánska 2
811 03 Bratislava   
IČO: 44 794 461
DIČ: 2022833923
IČ DPH: SK2022833923
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl. č. 58707/B

E-mail: interticket@interticket.sk
(Prosíme, ak je to možné, kontaktujte nás v angličtine alebo v maďarčine)

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach