Podujatie


KRÁĽ
4

KRÁĽ

Autorský performatívny projekt pre dospelých a mládež od 15 rokov skúmajúci symbol kráľa.
Podujatie sa uskutoční v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Vajanského nábrežie 12.
 Viac

 ...nemáš korene, nemáš korunu, nemáš plody...
Hmota sa prestala pýtať. Spokojná veselá hmota.
Nehľadá, netrápi sa, neexistuje. Nemusí, nepotrebuje, nechce.
Radostne si pospevuje, príjemne sa usmieva a niečo imituje.
Bez koreňov. Bez koruny. Bez plodov. 
Bez symbolov. Bez poézie. 
...la, la, la, bla, bla, bla, ...

Kráľ je mŕtvy, čo ale zomrelo spolu s ním!? A kto ho zabil? Scénické dielo Kráľ skúma  pozíciu človeka a spoločnosti, ktorá poprela svoju minulosť. Spolu s ňou zároveň svoju identitu, hodnoty a  oporné body. Cítime, že nám niečo chýba, ale nevieme, čo to je. A autentickým tak zostáva už len cynizmus. Zabudnutím na kráľa sme totiž nepopreli osobu ale symbol. Zabudli sme na sväté. Zabudli sme seba.

Kráľ je autorským konceptuálnym projektom určeným pre dospelého diváka. Svojou formou je na pomedzí umeleckých druhov. Je výtvarnou inštaláciou, koncertom, pohybovo- performatívnym divadlom s textovými vstupmi. Výsledkom je organický celok podnecujúci diváka k asociatívnemu mysleniu a odhaľovaniu stále nových a nových významov. 

Dielo Kráľ pozostáva z niekoľkých navzájom sa prelínajúcich častí- variácií na tému vzťahu k tomu, čo symbolizuje kráľ. Sme svedkami výjavov úcty, relativizovania, zahrávania sa, ničenia a následného pocitu straty a tápania, ktoré je možné zmierniť jedine hľadaním a obetou.

Scénické dielo Kráľ pre vás hráme v netradičných nedivadelných priestoroch, s bezprostrednou blízkosťou herca a akcie. Pozývame vás na výnimočný divadelný zážitok, ktorý vás upúta svojou intímnou a koncentrovanou energiou, podnecujúcou k mysleniu a privádzajúcou k zmieru. 

Tvorivý tím
Dramaturgia, asistent réžie: Milan Kozánek
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Andrej Kalinka, G.P. da Palestrina, tradičné gruzínske hymny a piesne
Libreto, vizuálny koncept, réžia: Andrej Kalinka
Účinkujú: Anna Čonková, Miroslava Dudková, Jaroslava Hupková, Miriam Kalinková, Ján Morávek, Janka Sovičová, Lukáš Tandara, Daniel Bilský, Nina Tarasovičová

 

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach