Podujatie


Paolo Genovese: Teljesen idegenek - Úplní cudzinci

Paolo Genovese: Teljesen idegenek - Úplní cudzinci

Koprodukčné predstavenie Jókaiho divadla v Komárne a Vörösmartyho divadla v Székesfehérvári (Stoličnom Belehrade).
Ohromujúca komédia o medziľudských vzťahoch, o tom, či sa vlastne navzájom poznáme alebo sme jeden druhému úplne cudzí.

Koprodukčné predstavenie Jókaiho divadla v Komárne a Vörösmartyho divadla v Székesfehérvári (Stoličnom Belehrade) 

Každý z nás má tri životy: ten verejný, ten súkromný a ten tajný. Kedysi bol ten náš tajný život v dokonalom bezpečí našej pamäte, v súčasnosti je na našej SIM-karte. Čo by sa stalo, keby náš telefón dokázal rozprávať? Ohromujúca komédia o medziľudských vzťahoch, o tom, či sa vlastne navzájom poznáme alebo sme jeden druhému úplne cudzí. 

Lele - Viktor Szabó
Anna - Éva Bandor (Nositeľka ceny Jászai Mari)
Eva - Krisztina Holocsyová
Rocco - Tibor Tóth (Nositeľ ceny Jászai Mari)
Edo - Márton Béhr
Bianca - Judit Bárdos a. h.
Peppe - Bálint Majorfalvi
 
Inšpicient - László Nagy
Šepkárka - Dóra Leczkési
Zvuková technika - Szilárd Görözdi, Tamás Csicsó
Sveteľná technika - Szilvia Rózsás, Dávid Tárnok
Maskérka - Boglárka Varga
Rekvizitárka - Viktória Bajcsi
 
Scénograf - Éva Magyarosi a.h.
Kostýmy - Enikő Kárpáti a.h.
Hudba - Dániel Dobri a.h.
Dramaturg - Enikő Perczel a.h.
Asistentka réžie - Edita Balaskóová
Režisér - Iván Hargitai

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach