Podujatie


SmartTalk: Imunita z pohľadu psychosomatiky

SmartTalk: Imunita z pohľadu psychosomatiky

Každá choroba je odrazom nášho prežívania, nášho životného scenára. My sami si organizujeme svoje životy, najčastejšie podľa toho, ako nás naprogramovali naši rodičia. Žijeme v systémoch predstáv o svete a o sebe. Sami sa stávame systémom, bez toho, aby sme si to uvedomovali.  Viac

Každá choroba je odrazom nášho prežívania, nášho životného scenára. My sami si organizujeme svoje životy, najčastejšie podľa toho, ako nás naprogramovali naši rodičia. Žijeme v systémoch predstáv o svete a o sebe. Sami sa stávame systémom, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Dekódovaním vzorcov v tomto systéme môžeme odhaliť príčiny našich chorôb a nastaviť tak proces uzdravovania. Sú dostupné každému z nás, bez ohľadu na naše vzdelanie. K ich prijatiu vedie ochota chápať svet i seba samých v širších súvislostiach. A práve túto možnosť nám ponúka psychosomatika. Psychosomatika ako spôsob myslenia ako zaobchádzať so svojím zdravím a ako porozumieť svojim chorobám. Do sveta psychosomatiky nás uvedie Michaela Fialová. 

Michaela Fialová bude pútavo rozprávať o tom:
- čo je psychosomatika
- ako vytvoriť spojenie tela s hlavou
- o piatich princípoch zdravia a choroby
- ako na seba nadväzujú jednotlivé princípy a ako s nimi môžeme pracovať vo svojom živote
- ako pracuje s klientmi v psychosomatickej ordinácii
- o príbehoch ľudí využívajúcich psychosomatický prístupu v liečení.

Po prednáške je pripravená diskusia.

Michaela Fialová
je klinická psychologička a rodinná terapeutka s celostným a psychosomatickým zameraním. Vo svojej praxi sa venuje psychoterapii, individuálnemu, párovému a rodinnému poradenstvu či psychologickej diagnostike. Okrem štúdia psychológie na Univerzite Karlovej v Prahe absolvovala viacero odborných kurzov, napríklad o Rorschachovej metóde či hypnoterapeutickom výcviku zameranom na konverzačne kooperatívny prístup. Pracovala v psychiatrickej liečebni, má skúsenosti so širokou škálou problémov a psychických porúch. Spolu s doktorkou Jarmilou Klímovou napísali bestseller Proč a jak psychosomatika funguje?

Podujatie na Facebooku

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach