Istropolitana project

Istropolitana project

20. ročník súťažného medzinárodného festivalu Istropolitana projekt divadelných vysokých škôl z rôznych krajín sveta, na pôde Divadelnej fakulty VŠMU.

Festival Istropolitana Projekt je jediným svojho druhu v stredoeurópskom priestore a dáva mladým divadelníkom jedinečnú príležitosť medzinárodnej konfrontácie svojej práce, názorov a tvorby. Je platformou na stretávanie sa budúcich profesionálnych divadelníkov s významnými autoritami divadelného školstva, so svojím publikom a svojimi kolegami.

Projekt sa uskutočňuje s 2-ročnou periodicitou a umožňuje kontinuálnu vzájomnú konfrontáciu mladých umelcov a širokej diváckej verejnosti. Tento súťažný festival je svojím charakterom i ambíciami významnou udalosťou v kontexte slovenskej kultúry i divadelného školstva v stredoeurópskom regióne a je jediným svojho druhu na území SR.

Cieľom projektu je tvorivé stretnutie najmladšej generácie divadelných tvorcov z domácich a zahraničných škôl a prezentácia rôznych divadelných inscenačných a interpretačných prístupov a poetík.

Viac Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Istropolitana project

Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach