Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina

Mestské divadlo Žilina bolo založené 1. 1. 1992 Mestským zastupiteľstvom a je financované z rozpočtu mesta Žilina. Do dnešného dňa uviedlo 99 premiér. V rokoch 1999 - 2003 prebehla v jeho budove kompletná rekonštrukcia. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného divadla sa uskutočnilo 19. 12. 2003. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu. Mestské divadlo sa vo svojom umelecko - dramaturgickom smerovaní snaží zasiahnuť všetky segmenty mestského diváka. Vo svojom širokom činohernom repertoári ponúka inscenácie od muzikálu až po štúdiové produkcie experimentálneho typu.
Viac Horný val 3, 010 01 Žilina

Mestské divadlo Žilina

0 Podujatia


Odoberajte náš newsletter

Budeme Vás informovať o tých najdôležitejších podujatiach